Các sự kiện của ForexTime

Vì ForexTime (FXTM) không ngừng phát triển bền vững và mở rộng ra phạm vi toàn cầu, nên việc chúng tôi tham gia và hỗ trợ các sự kiện tài chính, xã hội và văn hoá cũng không ngừng gia tăng. Sự hiện diện của chúng tôi trong loạt sự kiện và hoạt động đa dạng cho thấy vai trò tích cực của chúng tôi không chỉ trong ngành chúng tôi đang hoạt động, mà còn trong xã hội mà chúng tôi đang sống.

Dubai Mena Forex Show 2015
Kết thúc

ForexTime (FXTM) hướng tới Triển lãm MENA FOREX lần thứ 14 năm 2015!

FXTM không ngừng ủng hộ nhu cầu đào tạo của các nhà giao dịch trong ngành forex. FXTM rất vui mừng thông báo sẽ tham dự Triển lãm MENA Forex Managed Funds & Investment lần thứ 14 với tư cách nhà tài trợ kim cương cho sự kiện!

Shanghai Money Fair 2014
Kết thúc

ForexTime (FXTM) tại Hội chợ Tiền tệ Thượng Hải 2014!

ForexTime (FXTM) rất vui mừng thông báo lần tham gia thứ hai của công ty tại Hội chợ Tiền tệ Thượng Hải năm nay!

Trading Point Expo Barcelona
Kết thúc

Hội chợ Barcelona Trading Point Expo

ForexTime (FXTM) tự hào thông báo tham gia Hội chợ Barcelona Trading Point Expo, một trong những hội chợ giao dịch quan trọng nhất châu Âu.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).